Cách tạo nhóm trên Facebook

- Viết trong: blog
Không phải người dùng Facebook nào cũng biết cách tổ chức bạn bè trên Facebook thành nhóm.

Cách chính thức để tổ chức bạn bè trên Facebook của bạnthành nhiều danh sách nhỏ hơi rắc rối một tẹo so với sử dụng Circle Hack. Bạn phải nhấn vào biểu tượng"Friends" ở cột bên trái trên trang chủ Facebook của bạn. Sau đó nhấn vào"Manage Friend List" (Quản lý danh sách bạn bè) rồi sau đó trên trang tiếp theonhấn vào "Create a List" (Tạo một danh sách). Trong cửa sổ pop-up tiếp theo, bạnbắt đầu nhấn vào tên của bạn bè để thêm họ vào danh sách mới.

Giả sử bạnmuốn giới hạn một bài viết (post) để chỉ những người trong danh sách bạn bèFacebook mới của bạn có thể nhìn thấy, hãy làm theo cách sau. Nhấn vào biểutượng khóa bên dưới hộp văn bản của News Feed và chọn "Custom" từ menu thảxuống. Trong cửa sổ pop-up tiếp theo bạn có 2 lựa chọn: "Make this visible to"(Hiển thị nội dung này với...) và "Hide this from" (Ẩn nội dung nàyvới...).

Nếu bạn muốn chia sẻ điều gì đó chỉ với một số người cụ thể của danh sách thìbạn phải chọn "Specific people" (người cụ thể) dưới "Make this visible to" vàsau đó gõ vào tên danh sách mới của bạn và nhấn "Save Setting" (Lưu cài đặt).Đây là sự lựa chọn chỉ có tác dụng một lần, nhưng nếu bạn có kế hoạch để chỉchia sẻ với một danh sách cụ thể hoặc một tập danh sách cụ thể, bạn có thể tíchvào hộp kiểm "Make this my default setting" (Sử dụng lựa chọn này làm thiết lậpmặc định) ở góc dưới bên trái.

Một cách khác để quản lý các danh sách bạnbè của bạn là nhấn vào "Account" (Tài khoản) ở góc trên bên phải trong trang chủFacebook của bạn, chọn "Privacy Settings". Sau đó nhấn vào "Customize settings"và trong cửa sổ tiếp theo, bạn có thể chọn nhiều tùy chọn chia sẻ những thứ nhưbài đăng (post) lên tường (Wall) của bạn, hình ảnh, địa chỉ e-mail… Hãy nhấn vàomenu thả xuống, chọn "Customize" và trong cửa sổ tiếp theo, hãy quyết định nhữngngười mà bạn muốn có thể nhìn thấy nội dung này và những người mà bạn muốn ẩn nóđi.